Blog Post

Stop met verspillen, start met slim verspreiden

Het verspreiden van de reclamefolder kan en moet beter. Binnen het wekelijkse volume aan reclamedrukwerk zit een enorme verspilling. Folderaars verspreiden nog massaal op 4-positie postcodeniveau. Huishoudens ontvangen reclamefolders die niet voor hen bestemd zijn of waarin ze niet zijn geïnteresseerd.

We zullen steeds meer gaan horen en lezen over ‘intelligent’ verspreiden. Een intelligent verspreidplan maakt slim gebruik van alle mogelijkheden voor het verspreiden van de (digitale) folder. Daarbij worden de toepassingsmogelijkheden van (klant)data binnen dit verspreidplan optimaal benut. De kernpunten van een intelligent verspreidplan:

– De doelgroep gericht bereiken: Er wordt niet meer geschoten met hagel. De doelgroep krijgt een gezicht en wordt tot op adresniveau gelokaliseerd binnen postcodegebieden.
– De doelgroep effectief bereiken: Alleen relevante reclameboodschappen bereiken de doelgroep. Er wordt ook rekening gehouden met de ontvankelijkheid van consumenten voor digitale en/of papieren media.
– De doelgroep efficiënt bereiken: De folderoplage kent een zo laag mogelijke waste. Er wordt gebruik gemaakt van fijnmazige verspreidniveaus en een hybride verspreidvorm.

Alles valt en staat bij de vertaalslag van de juiste data. Kennis van de klant (adres of 6-positie postcode) leidt tot kennis van de doelgroep en waar deze zich bevindt. Door verschillende verspreidniveaus (en daarmee ook verspreidvormen) te combineren, ontstaat een hybride verspreidplan. Gebieden met voldoende omzet-, klant- en/of doelgroeppenetratie kunnen op deze manier efficiënt worden ingevuld. Een hogere penetratie met huis-aan-huis niveaus. Een lagere penetratie met direct mail niveaus.

Voor het fysiek verspreiden van de folder zijn diverse kanalen en vormen. We zien zelden dat folderaars alle mogelijkheden overwegen binnen een doordachte verspreidstrategie. Er gaat veel aandacht naar de content en vormgeving van de folder zelf, maar als het aankomt op de verspreiding lijkt de aandacht te verslappen. Dit terwijl het bereik en effect van de folder voor een groot deel afhankelijk zijn van de juiste distributiewijze.

Het verspreidniveau is een belangrijke factor bij de keuze voor een of meerdere verspreidvorm(en). Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende niveaus (in oplopende volgorde van fijnmazigheid):

– 4-positie postcode – Gemiddeld circa 1.860 huishoudens
– Bezorgwijk – Gemiddeld circa 270 huishoudens
– 6-positie postcode – Gemiddeld circa 17 huishoudens
– Adresniveau – 1-op-1 bereik van huishoudens

We willen de doelgroep steeds beter bereiken en liefst zo persoonlijk mogelijk. Een gepersonaliseerd aanbod moet bij de juiste huishoudens in de bus vallen. Klanten kunnen met een geadresseerde verspreiding 1-op-1 worden bereikt. Doelgroephuishoudens kunnen tot op adres of 6-positie postcode worden gelokaliseerd. Wanneer slechts de helft of een nog kleiner deel van een 4-positie postcode bestaat uit doelgroephuishoudens, loont het om het verspreidplan in te vullen met een fijnmaziger verspreidniveau. Hierbij moeten hogere verspreidkosten per huishouden worden afgewogen tegen een besparing in druk- en verspreidoplage.

Ook de kenmerken van de verschillende verspreidvormen (en het bijbehorende prijskaartje) moeten in acht worden genomen. De hoogste attentiewaarde zal doorgaans gaan naar een los bezorgde folder, maar is ook afhankelijk van het bezorgmoment en het leesbereik van bijvoorbeeld een regionale krant of folderpakket. Door op kleine schaal te testen kan al snel duidelijk worden welke verspreidvormen bij een specifieke folder of bepaald merk passen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts

reclameverspreiding
Is reclameverspreiding nog van deze tijd?

Hoewel digitale marketing en social media een steeds belangrijker deel uitmaken van de marketingmix,

Invoering van de Ja/Ja-sticker

In Nederland was tot 2018 voor de verspreiding van huis-aan-huis reclame sprake van een

Welke verspreidvorm moet ik kiezen?

Binnen Doordropshop.nl kun je kiezen uit meerdere verspreidvormen om je flyer of folder huis-aan-huis